กรณีที่ไม่สามารถเปิดดูเอกสารแนบได้ ให้คลิกขวาที่ลิงค์ ดูเอกสารแนบ แล้วเลือก "Save Target As"  >>วิธีเซฟไฟล์เป็นนามสกุล .rar

ชื่อข่าวสาร