จำนวนผู้เข้าชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-7288 E-mail: adr@fda.moph.go.th