ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี
หมายเลข CAS :
ชื่อภาษาอังกฤษ :
 
IUPAC Name :
 
พิกัดศุลกากร :
 
ปริมาณนำเข้า(กิโลกรัม) :
 
มูลค่านำเข้า(บาท) :
 
ปริมาณผลิต(กิโลกรัม) :
 
กฎหมายที่ควบคุม :
 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ชื่อ :
  นามสกุล :
ที่อยู่ :
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
 
ที่อยู่ที่ติดต่อ :
 
เบอร์โทรศัพท์ :
 
อีเมล์ :
 

หมายเลข CAS
ชื่อภาษาอังกฤษ
IUPAC Name
พิกัดศุลกากร
ปริมาณนำเข้า
(กิโลกรัม)
มูลค่านำเข้า
(บาท)
ปริมาณผลิต
(กิโลกรัม)
กฎหมาย
ที่ควบคุม
วันที่บันทึก
สถานะ
77-86-1
null null
null
null
null
null
22/07/2021
รอตรวจสอบ
77-86-1
null null
null
null
null
null
22/07/2021
รอตรวจสอบ
355464
null null
null
null
null
null
05/07/2021
รอตรวจสอบ
355464
Perfluorohexane sulfonic acid null
null
null
null
null
09/06/2021
ตรวจสอบแล้ว
80057
null null
null
null
null
null
04/06/2021
รอตรวจสอบ
12345
test name iupac test
12.55
500
100000
100
5
31/03/2021
รอตรวจสอบ