4| | |เชิญเข้าร่วมอบรม The ISoP mid-year training course, 25-26 May 2017 at the Mandarin Hotel Bangkok.| | |3
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
กด ถูกใจ หรือ like เพื่อรับข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ใน Facebook ของกองแผนงานและวิชาการ
และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่ Fda Thai_Tech ได้เลยค่ะ
 
จำนวนผู้เข้าชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด