ประกาศ!!
HPVC จะปิดระบบ AE online reporting (เฉพาะยา) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
เพื่อดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลไปยังระบบสารสนเทศระบบใหม่ ทำให้ไม่สามารถรับรายงานในรูปแบบออนไลน์ได้

หากท่านต้องการรายงาน AE จากการใช้ยา สามารถส่งรายงาน HPVC Form-1 ได้ที่ adr@fda.moph.go.th
โดยจะเปิดให้ใช้ระบบใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2563

*****หมายเหตุ*****
- สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบใหม่ได้ที่ http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_2_0_100949.pdf
- สำหรับการรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ (ร.ม.พ.1 และ ร.ม.พ.2) สามารถรายงานในระบบเดิมนี้ได้เลยค่ะ
    
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กด ถูกใจ หรือ like เพื่อรับข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ใน Facebook ของกองแผนงานและวิชาการ
และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่ Fda Thai_Tech ได้เลยค่ะ
***กรุณาส่งแบบฟอร์มการต่ออายุเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ที่ >>> adr@fda.moph.go.th